องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]34
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]33
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]30
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ส.ค. 2565 ]29
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]28
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]27
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]30
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]29
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ก.พ. 2565 ]27
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]28
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 21 ส.ค. 2564 ]127
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]185
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัฐ สมัยที่ 3/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]122
15 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]122
16 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (2) [ 22 พ.ค. 2564 ]121
17 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (1) [ 7 พ.ค. 2564 ]126
18 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]123
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (2) [ 15 ก.พ. 2564 ]117
20 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (1) [ 8 ก.พ. 2564 ]115
 
หน้า 1|2