องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
หนังสือนัดประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]6
2 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2563 ]23
3 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]18
4 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]21
5 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]26
6 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่4 [ 13 ธ.ค. 2562 ]16
7 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]18
8 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1 [ 8 ส.ค. 2562 ]20
9 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่2(แจ้งธีระเดช กลับชนะ ส.อบต.ม.2) [ 19 เม.ย. 2562 ]18
10 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่2 [ 5 เม.ย. 2562 ]13
11 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่1 [ 6 ก.พ. 2562 ]23