องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2566 ]45
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2566 ]44
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มี.ค. 2566 ]47
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาทางจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]46
5 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 1 มี.ค. 2566 ]45
6 แนวปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]43
7 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]45
8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]45
9 ผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลร่วมกันต่อต้านการสุจริต [ 16 ม.ค. 2566 ]45
10 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 9 ม.ค. 2566 ]44
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 18 เม.ย. 2565 ]43