องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) [ 18 มิ.ย. 2562 ]187
2 แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย(ภ.ป.1) [ 18 มิ.ย. 2562 ]192
3 แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ท.พ.) [ 18 มิ.ย. 2562 ]195
4 แบบคำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.4)(1) [ 18 มิ.ย. 2562 ]238
5 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี ๒๕๕๔ (ชุดที่ 1) [ 21 ต.ค. 2554 ]190
6 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี ๒๕๕๔ (ชุดที่ 2) [ 21 ต.ค. 2554 ]201
7 แบบฟอร์ม พผส.01หนังสือรับรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 20 ส.ค. 2553 ]251