องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ