องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 13 พ.ย. 2561 ]
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 ต.ค. 2561 ]
23 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2561 ]
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาไพร [ 16 ต.ค. 2561 ]
26 แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]
27 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]
28 แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การรับลง ทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [ 28 ก.ย. 2561 ]
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13