องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริการส่วนตำบลเขาไพร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


2024-01-25
2024-01-15
2023-12-28
2023-11-29
2023-10-02
2023-10-02
2023-06-01
2023-04-18
2023-02-15
2023-02-15