องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนต่อเนื่องธนาคารขยะ "MOI Waste Bank Week"


วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ภายใต้การบริหารงานโดย นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไพรได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนต่อเนื่องธนาคารขยะ "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ทำการรับซื้อขยะชุมชนครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. สมาชิกชมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดทุกคนและประชาชน นำขยะรีไซเคิลมาขาย เพื่อเป็นรายได้จากการขายขยะ

#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-05-15
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-29