องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ม.ค. 2566 ]156
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 ม.ค. 2566 ]160
3 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 5 ม.ค. 2566 ]168
4 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]207
5 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 22 ม.ค. 2563 ]163
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 3 ม.ค. 2563 ]184
7 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 1 ต.ค. 2562 ]201
8 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 1 ต.ค. 2562 ]145
9 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 1 ต.ค. 2562 ]196
10 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]197
11 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]218
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]157
13 คู่มือปฎิบิติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]158
14 คู่มือการปฎิบิติงานจัดเก็บรายได้ ปี2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]157
15 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 6 พ.ย. 2561 ]156
16 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.ย. 2561 ]195
17 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มิ.ย. 2561 ]147
18 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2561 ]154
19 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 16 พ.ค. 2561 ]156
20 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 10 เม.ย. 2561 ]148