องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย)


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ได้มอบรางวัลโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA)
ที่มีผลคะแนน ลำดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร