องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
ป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2551

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.เขาไพร ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ...
      
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.เขาไพร ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง
15-16 ก.ค. 62 ณ ร.ร.บ้านลำช้าง
22-23 ก.ค. ...
 
  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำป...
  จังหวัดเคลื่อนที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้ใน...
  กิจกรรมขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช
  โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 1
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี...
  โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอ...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับ อบจ.ตรัง
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้