องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2551

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 1
            13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาไพร 
      จัดโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 1

 
  โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 1
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี...
  อบต.เขาไพร ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีส...
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย)
  โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2...
  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการเยาวชนตำบลเขาไ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เชิญชวนบริจาคเงินเบี...
  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)...
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ประชุม สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้