องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกตะกอนดินโคลนหน้าฝาย ม.1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]
2 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด ศพด. [ 25 มิ.ย. 2561 ]
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) [ 27 พ.ย. 2560 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไม่งานก่อสร้าง [ 27 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต. [ 25 ต.ค. 2560 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน บ้านควนไทรตอก หมู่ที่ ๕ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 10 ต.ค. 2560 ]
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ-ทางหลวงชนบท ม.3 [ 26 ส.ค. 2560 ]
8 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท ม.3 [ 25 ส.ค. 2560 ]
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน บ้านควนไทรตอก หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ค. 2560 ]
10 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 มิ.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12