องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]
2 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่1) [ 5 มี.ค. 2562 ]
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]
4 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่2) [ 5 มี.ค. 2562 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2562 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรียกชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 [ 9 ม.ค. 2562 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13