องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]
2 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]
3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]
5 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]
6 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่1) [ 5 มี.ค. 2562 ]
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]
8 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่2) [ 5 มี.ค. 2562 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2562 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14