องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 26 ก.ค. 2562 ]
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ค. 2562 ]
3 กิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช [ 24 มิ.ย. 2562 ]
4 เตือนภัย 24 - 27 มิถุนายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]
5 อบต.เขาไพร ร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ดำเนินกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร [ 24 มิ.ย. 2562 ]
6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 15 พ.ค. 2562 ]
7 เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]
8 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]
9 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15