องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา [ 19 พ.ย. 2562 ]
2 ประกาศ รับลงทะเบียนแสดงตนของสมชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาไพร เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]
3 ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 ต.ค. 2562 ]
5 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]
6 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2562 ]
7 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2562 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2562 ]
9 ขอเชิญผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรทุกคนมาแสดงตน [ 21 ส.ค. 2562 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา( ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา [ 20 ส.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16