องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 พ.ค. 2562 ]
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 28 พ.ค. 2562 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ก.พ. 2562 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องขั้นตอน วิธีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 22 ก.พ. 2562 ]
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ก.พ. 2562 ]
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ก.พ. 2562 ]
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการผึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาอง์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2