องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 6 พ.ย. 2561 ]
2 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ต.ค. 2561 ]
3 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.ย. 2561 ]
4 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มิ.ย. 2561 ]
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2561 ]
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 16 พ.ค. 2561 ]
7 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 10 เม.ย. 2561 ]