องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2567 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]54
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]45
5 แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]48
6 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]161
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]205
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]211
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 15 พ.ค. 2562 ]201
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]198
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]189
12 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]226
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]229
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]189
15 แผนดำเนินงานประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]197
16 แผนดำเนินการประจำปี 2559 [ 16 พ.ย. 2558 ]193
17 แผนดำเนินงานประจำปี 2558 [ 10 พ.ย. 2557 ]192