องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]40
2 สรุปผลข้อมูลสถิติ ด้านทรัพยากรบุคคล [ 17 ต.ค. 2565 ]39
3 สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]37
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]155
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]138
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]132
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]182
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]178
9 รายงานผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]175
10 รายงานผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]173
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]184
12 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]195
13 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]175
14 รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับถิ่น [ 12 มิ.ย. 2562 ]194
15 รายงานผลการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ [ 12 มิ.ย. 2562 ]194
16 รายงานผลอบรมกรณีศึกษาความผิดทางวินัย 18 ฐานความผิด [ 18 ก.พ. 2562 ]209