องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]6
2 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]54
3 สรุปผลข้อมูลสถิติ ด้านทรัพยากรบุคคล [ 17 ต.ค. 2565 ]51
4 สรุปผลการอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]49
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]168
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]149
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]146
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]195
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]190
10 รายงานผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]185
11 รายงานผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]185
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]196
13 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]206
14 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]189
15 รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับถิ่น [ 12 มิ.ย. 2562 ]205
16 รายงานผลการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ [ 12 มิ.ย. 2562 ]205
17 รายงานผลอบรมกรณีศึกษาความผิดทางวินัย 18 ฐานความผิด [ 18 ก.พ. 2562 ]219