องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ต.ค. 2565 ]9
2 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ต.ค. 2565 ]7
3 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ต.ค. 2565 ]9
4 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.พ. 2565 ]187
5 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]107
6 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]100
7 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]89
8 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 ม.ค. 2565 ]171
9 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2565 ]105
10 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ม.ค. 2565 ]98
11 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]105
12 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2564 ]181
13 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานพัฒนาชุมชน [ 6 ม.ค. 2564 ]166
14 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]173
15 คู่มือการปฏิบัติ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]198
16 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]157
17 มาตรฐานการให้บริการด้านการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563 ]172
18 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 20 มิ.ย. 2562 ]157