องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]34
2 รายงานสถิติการให้บริการสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]37
3 กระบวนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย [ 22 มี.ค. 2566 ]39
4 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]34
5 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ม.ค. 2566 ]39
6 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 11 ม.ค. 2566 ]33
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
8 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.พ. 2565 ]230
9 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]144
10 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]138
11 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]133
12 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 ม.ค. 2565 ]216
13 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2565 ]140
14 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ม.ค. 2565 ]139
15 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]141
16 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2564 ]222
17 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานพัฒนาชุมชน [ 6 ม.ค. 2564 ]207
18 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]208
19 คู่มือการปฏิบัติ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]236
20 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]193
 
หน้า 1|2