องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]6
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]46
3 รายงานสถิติการให้บริการสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]47
4 กระบวนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย [ 22 มี.ค. 2566 ]50
5 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]45
6 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ม.ค. 2566 ]51
7 คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 11 ม.ค. 2566 ]44
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
9 ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.พ. 2565 ]245
10 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]157
11 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]151
12 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน อบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2565 ]144
13 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 ม.ค. 2565 ]228
14 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2565 ]152
15 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ม.ค. 2565 ]154
16 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]151
17 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2564 ]232
18 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานพัฒนาชุมชน [ 6 ม.ค. 2564 ]220
19 กระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]220
20 คู่มือการปฏิบัติ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]249
 
หน้า 1|2