องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]33
2 รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]42
3 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]45
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]44
5 แจ้งมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 13 ก.พ. 2566 ]37
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 ของอบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2566 ]35
7 ประชุมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย " งดรับ - งดให้ No Gift Policy " [ 20 ธ.ค. 2565 ]40
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง สุจริต โปร่งใส และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 16 ธ.ค. 2565 ]42
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]27
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]27
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ก.พ. 2565 ]132
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 ก.พ. 2565 ]134
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ก.พ. 2565 ]135
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 ก.พ. 2565 ]136
15 มาตรการส่วเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2565 ]134
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2565 ]128
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]133
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 ก.พ. 2564 ]138
19 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 23 ก.พ. 2564 ]138
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2564 ]139
 
หน้า 1|2|3