องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]14
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 เม.ย. 2567 ]17
3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 14 ก.พ. 2567 ]14
4 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 14 ก.พ. 2567 ]14
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]14
6 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ธ.ค. 2566 ]11
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]14
9 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]13
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]45
12 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]57
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]57
14 แจ้งมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 13 ก.พ. 2566 ]49
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 ของอบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2566 ]48
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]42
17 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]40
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ก.พ. 2565 ]143
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 ก.พ. 2565 ]146
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ก.พ. 2565 ]147
 
หน้า 1|2|3