องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามประกาศลงวันท [ 15 มี.ค. 2560 ]
32 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้าย ศพด. หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 15 มี.ค. 2560 ]
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องรายงาน ทะเบียนขายซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงกา [ 14 มี.ค. 2560 ]
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 [ 28 ก.พ. 2560 ]
35 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 [ 28 ก.พ. 2560 ]
36 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย) [ 20 ก.พ. 2560 ]
37 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 [ 20 ก.พ. 2560 ]
38 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าหลวงด้วง-สถานีอาหารสัตว์ [ 27 ม.ค. 2560 ]
39 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขา ม.1 [ 16 ม.ค. 2560 ]
40 การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) [ 4 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12