องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุยายน (สขร.1 [ 1 ก.ค. 2559 ]
52 แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.4 [ 14 มิ.ย. 2559 ]
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ป.ป.ช.1 ถนน คสล. ม.1 [ 13 มิ.ย. 2559 ]
54 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช.1 ขุดลอกคลองเสี้ยว ม.3 [ 13 มิ.ย. 2559 ]
55 โครงการขุดลอกตะกอนดินพร้อมปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเสี้ยว ม.๓ [ 9 มิ.ย. 2559 ]
56 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ ๑ – ๓ ตำบลเขาไพร [ 9 มี.ค. 2559 ]
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร ที่ทำการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (ครั้งที [ 29 ม.ค. 2559 ]
58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.1) [ 20 ม.ค. 2559 ]
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร ที่ทำการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 11 ธ.ค. 2558 ]
60 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 พ.ย. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12