องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ป.ป.ช.1 ถนน คสล. ม.4 [ 12 ก.ค. 2559 ]
42 ขออนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยวน - ด่านชด ม.4 [ 12 ก.ค. 2559 ]
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุยายน (สขร.1 [ 1 ก.ค. 2559 ]
44 แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.4 [ 14 มิ.ย. 2559 ]
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ป.ป.ช.1 ถนน คสล. ม.1 [ 13 มิ.ย. 2559 ]
46 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช.1 ขุดลอกคลองเสี้ยว ม.3 [ 13 มิ.ย. 2559 ]
47 โครงการขุดลอกตะกอนดินพร้อมปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเสี้ยว ม.๓ [ 9 มิ.ย. 2559 ]
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ ๑ – ๓ ตำบลเขาไพร [ 9 มี.ค. 2559 ]
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร ที่ทำการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (ครั้งที [ 29 ม.ค. 2559 ]
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.1) [ 20 ม.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11