องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 4 ต.ค. 2565 ]6
2 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 4 ต.ค. 2565 ]3
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 4 ต.ค. 2565 ]5
4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและคนพิการ [ 12 เม.ย. 2565 ]90
5 แผงผังกระบวนการบริหารงานรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย [ 1 ก.พ. 2565 ]86
6 คู่มือการปฎิบัติงานกองช่าง [ 7 ม.ค. 2565 ]86
7 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 7 ม.ค. 2565 ]90
8 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 7 ม.ค. 2565 ]88
9 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 7 ม.ค. 2565 ]84
10 คู่มือการปฏิบัติ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2565 ]151
11 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2564 ]128
12 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]138
13 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ชุด1) [ 6 ต.ค. 2563 ]136
14 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด2) [ 6 ต.ค. 2563 ]131
15 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ชุด3) [ 6 ต.ค. 2563 ]130
16 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ [ 6 ต.ค. 2563 ]139
17 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กระดับปฐมวัย(2-4 ปี)เข้ารับการเตรียมความพร้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 15 ม.ค. 2563 ]131
18 คู่มือปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2563 ]132