องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเปิดธนาคารขยะตำบลเขาไพร [ 29 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]14
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ [ 11 ม.ค. 2567 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.3) ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]14
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]17
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]20
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว [ 29 พ.ย. 2566 ]29
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]55
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 4 ต.ค. 2566 ]20
13 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 4 ต.ค. 2566 ]15
14 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2566 ]33
15 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม [ 2 ต.ค. 2566 ]26
16 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
17 หน่วยตรวจสอบภายในฯ ขอประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]33
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2566 ]15
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569 [ 8 ก.ย. 2566 ]14
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 8 ก.ย. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21